Billing Boats

החלנו בייבוא של חברה זו המייצרת סירות לבניה של דגמי אוניות לתצוגה או לרדיו

המוצרים מיוצרים בדנמרק וחברה זו מהטובות בעולם

חלק יהיה במלאי לחלק בהזמנות

פרטים נוספים ותמונות של דגמים נוספים בקרוב

ניתן לראות דגמים נוספים באתר החברה

http://www.billingboats.com/