ציוד ואביזרים נוספים יתווספו בקרוב

מנועים חשמליים, בקרי מהירות, סרווים ואביזרים

מחירים מעולים

נתונים יוזנו בימים הקרובים עם עוד פריטים

מנועים חשמליים

Model: 2822-8---- --kv: 2600-----Watt: 260-----Esc: 30A-----Shaft: 3.2mm-----Weight: 38g-----Size: 28x22-----lip: 2-3 c

Model: 2822-12-----kv: 1800-----Watt: 200-----Esc: 30A-----Shaft: 3.2mm-----Weight: 38g-----Size: 28x22-----lip: 2-3 c

Model: 2822-14-----kv: 1450-----Watt: 160-----Esc: 30A-----Shaft: 3.2mm-----Weight: 38g-----Size: 28x22-----lip: 2-3 c

 

Model: 2826- 6--- --kv: 2200-----Watt: 342-----Esc: 40A-----Shaft: 3.2mm-----Weight: 50g-----Size: 28x26-----lip: 2-3 c

Model: 2826-10-- --kv: 1400-----Watt: 205-----Esc: 40A-----Shaft: 3.2mm-----Weight: 50g-----Size: 28x26-----lip: 2-3 c

 

Model: 2830- 8 -- --kv: 1300-----Watt: 275-----Esc: 40A-----Shaft: 3.2mm-----Weight: 52g-----Size: 28x30-----lip: 2-4 c

 

Model: 2836- 6--- --kv: 1500-----Watt: 368-----Esc: 40A-----Shaft: 4.0mm-----Weight: 70g-----Size: 28x36-----lip: 2-4 c

 

 

 

בקרי מהירות

 

 

 

סרווים

 

 

 

אביזרים