כני נסע קדמיים וראשיים וחלקיהם/אביזריהם

להלן חברות כני הנסע ואביזריהם שברשותנו לפי ביקוש של לקוחותנו

 

DUBRO, SULLIVAN, KAVAN, SIG, AVIOMODELI, J. PERKING, ROBBE

DU-BRO

 

NOSE GEAR BENT SET -סט כן נסע קדמי מכופף -

NOSE GEAR STRAIGHT SET -סט כן נסע קדמי ישר -

NOSE GEAR STRAIGHT WIRE ONLY - כן נסע קדמי ישר רק הכן -

STEERING ARM ASSEMBLY - סט זרוע היגוי גלגל קדמי -

STEERING ARM ARM ONLY - זרוע היגוי גלגל קדמי -

 

 

חזרה לאביזרים

חזרה לטיסני ראשון