MAGNUM-GLOBAL-USA - מנועים של חברת

.

כול במנועים הם מנועי ספיד עם מיסבים כדוריים ואיכות גימור אמריקאית

ABC כל המנועים עשויים

MAGNUM 15 XL -

MAGNUM 25 XL -

MAGNUM 28 XL -

MAGNUM 32 XL -

MAGNUM 40 GPA -

MAGNUM 40 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

MAGNUM 40 XL A2 - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם סיכה אחורית רבת-מצבים

MAGNUM 46 GPA -

MAGNUM 46 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

MAGNUM 46 XL A2 - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם סיכה אחורית רבת-מצבים

MAGNUM 53 XL A2 - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם סיכה אחורית רבת-מצבים

MAGNUN 61 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

MAGNUM 75 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

MAGNUM 91 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

MAGNUM 108 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

MAGNUM 120 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

MAGNUM 180 XL - מנוע ספיד מעולה לטיסנים עם מיסבים כדוריים

180 XL מנוע

 

מנועי 4 פעימות

MAGNUM 52 FS - מנוע 4 פעימות ברמה גבוהה במיוחד

MAGNUN 80 FS - מנוע 4 פעימות ברמה גבוהה במיוחד

MAGNUM 91 FS - מנוע 4 פעימות ברמה גבוהה במיוחד

MAGNUM 120 FS - מנוע 4 פעימות ברמה גבוהה במיוחד

MAGNUM 160 FS - מנוע 4 פעימות ברמה גבוהה במיוחד

 

 

 

 

חזרה לאביזרים

חזרה לטיסני ראשון