DOMINO TRAINER ARF - רוג'ר ועדי וטיסן

טיסן זה מורכב ללא צורך בדבק אלה רק במברג ופלייר

לפרטים על טיסן זה התקשר אלינו

WEBRA 50 SPEED - מנוע הטיסן

פרטים נוספים על מנוע זה הקש כאן