טיסני מהירות/טיסני כנף

 

STREGA 40-55 ARF - טיסן מהירות

מחיר מיוחד

תמונות מהשטח _ תמונות מהשטח

_ _

_ _

Wing Span - 138.5 c"m

Length - 118.5 c"m

Wing Area - 34.46 sq-dm

Weight - arround 2.3 k"g

Engines - 40-53

Radio - 4 channel and more

 

SONIC 500 Quickie Racer 40-55 ARC

_ _

Wing Span - 130 c"m

Length - 104 c"m

Wing Area - 32.53 sq-dm

Weight - arround 2 k"g

Engines - 25-46

Radio - 4 channel and more