DORNIER DO27 45-61 ARF - מיכה וטיסן

למחירים ופרטים על טיסנים אלה ודומים הקש כאן

פרטים נוספים על הטיסן הקש כאן

WEBRA 61 SPEED - מנוע הטיסן

פרטים נוספים על מנוע זה הקש כאן