FUEL TANKS - מיכלי דלק

להלן חברות מיכלי הדלק שטיסני ראשון מחזיקה במלאי (לפי ביקוש והצע) של לקוחותינו

 

DUBRO, SULLIVAN, ROBBE, KAVAN, GREATPLANES, J. PERKINS, SLEC

 

DUBRO - מיכלי דלק של חברת

2 OZ (60 CC) -

4 OZ (120 CC) -

6 OZ (120 CC) -

8 OZ (120 CC) -

10 OZ (120 CC) -

12 OZ (120 CC) -

14 OZ (400 CC) -

16 OZ (460 CC) -

20 OZ (570 CC) -

24 OZ (690 CC) -

30 OZ (860 CC) -

50 OZ (1450 CC) -

 

SULLIVAN - מיכלי דלק של חברת

מיכלי דלק של סליבן מופיעים במספר סוגים: קשיח, גמיש, עגול ודק

 

 

1 OZ (30 CC) -

2 OZ (60 CC) -

4 OZ (120 CC) -

6 OZ (120 CC) -

8 OZ (120 CC) -

10 OZ (120 CC) -

12 OZ (120 CC) -

14 OZ (400 CC) -

16 OZ (460 CC) -

20 OZ (570 CC) -

24 OZ (690 CC) -

30 OZ (860 CC) -

 

 

 

J.PERKINS - מיכלי דלק של חברת

מיכלי דלק ברמה מאוד גבוהה. הצינוריות מקופפות למידה המתאימה לאויר ולדלק

 

2 OZ (60 CC) -

4 OZ (120 CC) -

6 OZ (120 CC) -

8 OZ (120 CC) -

10 OZ (120 CC) -

12 OZ (120 CC) -

14 OZ (400 CC) -

16 OZ (460 CC) -

20 OZ (570 CC) -

24 OZ (690 CC) -

 

 

חזרה לאביזרים

חזרה לטיסני ראשון