Cessna 182 - לואי וטיסן

למחירים ופרטים נוספים על טיסן זה הקש כאן

למחירים ועוד פרטים לטיסני מתחילים הקש כאן

פרטים נוספים על טיסן זה הקש כאן

WEBRA 50 SPEED - מנוע הטיסן

פרטים נוספים על מנוע זה הקש כאן