PROPELLERS - מ ד ח פ י ם

להלן חברות המדחפים שטיסני ראשון מחזיקה במלאי (לפי ביקוש והצע) של לקוחותינו. אנו משתדלים שהמלאי יהיה מעודכן ככל האפשר. יכולות להיות טעויות קטנות, אתכם הסליחה

APC, TORNADO, MASTER, KAVAN, ZINGER, BOLLY, TOP-FLIGHT, ROBBE, GRAUPNER, XOAR

APC - פרופלורים מיוחדים - תחרותיים בהמשך העמוד

 

 

מדחפי עץ

 

XOAR Props מדחפי עץ

 

-----מעודכן

14x10 - 110.00 ש"ח

15x12 - 110.00 ש"ח

16x10 - 115.00 ש"ח

17 x 6 - 110.00 ש"ח

17x13 - 110.00 ש"ח

18 x 6 - 120.00 ש"ח

18 x 8 - 120.00 ש"ח

18 x10 - 120.00 ש"ח

18 x12 - 120.00 ש"ח

19 x 6 - 130.00 ש"ח

19 x 8 - 130.00 ש"ח

20 x 6 - 130.00 ש"

20 x 6 - 150.00 ש"ח - silver

20 x 8 - 130.00 ש"ח

20 x10 - 130.00 ש"ח

21x13 - 150.00 ש"ח

21x14 - 155.00 ש"ח

22 x 8 - 160.00 ש"ח

22x10 - 160.00 ש"ח

22x13 - 160.00 ש"ח

22x14 - 180.00 ש"ח

24 x 8 - 190.00 ש"ח

24x10 - 190.00 ש"ח

WOOD PROPS - מדחפים של חברות שונות

14x10 - 100.00 ש"ח

15x12 - 110.00 ש"ח

16x10 - 115.00 ש"ח

17 x 6 - 110.00 ש"ח

18 x 8 - 120.00 ש"ח

18 x10 - 120.00 ש"ח

18 x12 - 120.00 ש"ח

19 x 8 - 130.00 ש"ח

 

APC PROPS - מדחפים של חברת

22x10 - 190.00 ש"ח - fiber

APC - פרופלורים מיוחדים - תחרותיים

12 x 13 - 65.00 ש"ח - fiber

12 x 12.5 - 65.00 ש"ח - fiber

12.5 x 12 - 65.00 ש"ח - fiber

13.5 x 13.3 - 75.00 ש"ח - fiber

14 x 13 - 90.00 ש"ח - fiber

14 x 13.5 - 90.00 ש"ח - fiber

14 x 14 - 90.00 ש"ח - fiber

14.4 x 13 - 90.00 ש"ח - fiber

 

TOP-FLIGHT PROPS - מדחפים של חברת

10 x 7 - 30.00 ש"ח

11 x 4 - 34.00 ש"ח

11 x 6 - 34.00 ש"ח

11 x 8 - 34.00 ש"ח

12 x 6 - 35.00 ש"ח

13 x 7 - 40.00 ש"ח

15 x 6 - 78.00 ש"ח

15 x 8 - 78.00 ש"ח

18 x 8 - 120.00 ש"ח

 

מדחפים לא מעץ

 

 

APC PROPS - מדחפים

מדחפי אי.פי.סי., תוצרת ארה"ב ממידות של קוטר 6 ומעלה. מחירים ומידות יעודכנו בהמשך

 

APC COMPETITION PROPS - מדחפים תחרותיים

מדחפי אי.פי.סי., תוצרת ארה"ב לטיסנים תחרותיים ואירובטים. מחירים ומידות יעודכנו בהמשך

 

 

MASTER PROPS - מדחפים מסטר

מדחפי מאסטר תוצרת ארה"ב ממידות של קוטר 6 ומעלה. מחירים ומידות יעודכנו בהמשך

 

6 X : 3, 6 X 4 -

7 X : 3, 4, 6 -

8 X : 4, 5, 6 -

9 X : 4, 5, 6, 7 -

9.5 X : 6 -

10 X : 4, 5, 6, 7, 8

11 X : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

11.5 X : 6, 7, 8, 9, 10

12 X : 6, 7, 8

13 X : 6, 8, 10

14 X : 6, 8, 10

15 X : 6, 8, 10, 12

16 X : 6, 8, 10, 12

18 X : 6, 8, 10, 12

APC EP PROPS - מדחפים חשמליים

מדחפי אי.פי.סי., תוצרת ארה"ב ממידות של קוטר 4 ומעלה. מחירים ומידות יעודכנו בהמשך

 

EP PROPS - מדחפים חשמליים שונים

יעודכן בהמשך

 

PUSHER PROPS - מדחפי פושר

יעודכן בהמשך

9 X : 6, 7 -

10 X : 6, 7, 8

11 X : 6, 7, 8, 9

12 X : 6, 7, 8

 

3 BLADES PROPS - מדחפי 3 להבים

יעודכן בהמשך

 

 

FOLDING PROPS - מדחפי מתקפלים

יעודכן בהמשך

 

 

 

 

 

5 X : 2 -

6 X : 3, 4 -

7 X : 3, 4, 6 -

8 X : 4, 5, 6 -

9 X : 4, 5, 6, 7 -

9.5 X : 6 -

10 X : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

11 X : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

11.5 X : 6, 7, 8, 9, 10

12 X : 6, 7, 8

13 X : 6, 8, 10

14 X : 6, 8, 10

15 X : 6, 8, 10, 12

16 X : 6, 8, 10, 12

18 X : 6, 8, 10, 12

 

TOP-FLIGHT PROPS - מדחפים של חברת

ZINGER PROPS - מדחפים של חברת

 

חזרה לאביזרים

חזרה לטיסני ראשון