TRAXXAS CARS - חשמליות

 

RUSTLER

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. סוג הסוללה לפי בחירת הלקוח ניתן לבחור בין סוללת ליפו או ניקל מטל ומטען בהתאם

מחיר לרכב בלבד 990.00 ש"ח

מחיר כולל סוללה ומטען 1390.00 ש"ח

 

RUSTLER VXL 4x4

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. סוג הסוללה לפי בחירת הלקוח ניתן לבחור סוללת ליפו מתאימה ומטען. הנעה 4 גלגלים

מחיר לצרכן 2170.00 ש"ח

 

 

HOSS VXL 4x4

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. סוג הסוללה לפי בחירת הלקוח ניתן לבחור סוללת ליפו מתאימה ומטען. הנעה 4 גלגלים

מחיר לרכב בלבד 2490.00 ש"ח

 

 

 

BANDIT BUGGY

.מכונית באגי, הנעה שני גלגלים, חשמלית. המחיר כולל סוללה ומטען

מחיר כולל סוללה ומטען 990.00 ש"ח

 

STAMPEDE MONSTER TRUCK

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. סוג הסוללה לפי בחירת הלקוח ניתן לבחור בין סוללת ליפו או ניקל מטל ומטען בהתאם

מחיר כולל סוללה ומטען 1390.00 ש"ח

 

 

SLASH ELECTRIC

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. סוג הסוללה לפי בחירת הלקוח ניתן לבחור בין סוללת ליפו או ניקל מטל ומטען בהתאם

מחיר לרכב בלבד 1390.00 ש"ח

מחיר כולל סוללה ומטען 1750.00 ש"ח

 

 

E-REVO BRUSHLESS

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. יש להוסיף למחיר סוללה לפי איכות וקיבולת ומטען דיגיטלי

מחיר לרכב 3230.00 ש"ח

 

 

SUMMIT MONSTER TRUCK

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. יש להוסיף למחיר סוללה לפי איכות וקיבולת ומטען דיגיטלי

מחיר לרכב בלבד 2700.00 ש"ח

 

 

MAXX MONSTER TRUCK

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. יש להוסיף למחיר סוללה לפי איכות וקיבולת ומטען דיגיטלי

מחיר לרכב בלבד 2700.00 ש"ח

 

 

X-MAXX MONSTER TRUCK

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. יש להוסיף למחיר סוללה לפי איכות וקיבולת ומטען דיגיטלי. מכונית גדולה 1:6

מחיר לרכב בלבד 4650.00 ש"ח

 

 

TRAXXAS CARS MONSTER TRUCK - ניטרו

 

R-EVO 3.3 RTR

.מכונית שטח - עפר חשמלית. המחיר ללא סוללה ומטען. יש להוסיף למחיר סוללה לפי איכות וקיבולת ומטען דיגיטלי

מחיר כולל הכל 2950.00 ש"ח

 

 

T-MAXX MONSTER TRUCK RTR

.מכונית שטח - עפר חשמלית. מנוע ניטרו 3.3. הנעה 4 גלגלים

מחיר כולל הכל 2750.00 ש"ח

 

 

 

חזרה למכוניות

חזרה לטיסני ראשון