טיסנים מתכונתיים

טיסנים מתכונתיים הינם טיסנים דמויי מטוס אמיתי

כל הטיסנים מגיעים כמעט מוכנים כולל טייסים מודבקים וחופה מודבקת, כולל כל האביזרים, כולל חלקים רזרווה ומדבקות לתיקונים בצבעים האוריגינלים של הטיסנים

 

DORNIER DO27 45-61 ARF

Wing Span - 67.50" = 171.50 c"m

Length - 47" = 119.4 c"m

Area - 720 sq in

Airfoil - Semi-Symetrical

Weight - 2.9-303 k"g

Engines - 45-61

Radio - 4-5 ch. with 5-7 servos

Main Gear - Fiberglass

Cowl - Fiberglass

Covering - Printed Oracover

 

 

 

 

 

AERO SUBARO ARF 45-61

מוטת כנף: 165.0 ס"מ

מנועים: 40-61

כני גלגלים מתכונתיים

כולל מדפים מורכבים ומותקנים

 

Jodel 46-61 ARF

 

מוטת כנף: 144.0 ס"מ

מנועים: 40-61

כני גלגלים : 3 כני גלגלים מתקפלים (כלולים בקיט), כני גלגלים SCALE

כולל מדפים מורכבים ומותקנים

PIPER TOMAHAWK - ARF

 

מוטת כנף: 193.0 ס"מ

מנועים: 45-61

כני גלגלים : 3 כני גלגלים מתקפלים (כלולים בקיט), כני גלגלים SCALE

כולל מדפים מורכבים ומותקנים

 

CESSNA SKYLANE 182 - ARF

תמונות מהשטח הקש כאן

מוטת כנף: 162 ס"מ

מנועים: 45-61

ציפוי: אורקובר מודפס

 

Wing Span- 63.75" = 162 c"m

Lenght 49" = 125.00 c"m

Wing Area - 589 sq-in

Weight - estimate 3-3.5 k"g

Engines - 45-61

Cover : ECS - Oracover

Accessories - All include painted pilot

 

VAN RV4 - ARF

Wing Span- 59" = 150 c"m

Lenght 47" = 120.00 c"m

Wing Area - 575 sq-in

Weight - estimate 2.7 k"g

Engines - 45-61

Cover : ECS - Oracover

Radio - 4-9 ch, 5 servos

Accessories - All include painted pilot

 

 

 

 

PC-9 PILATUS 45-53 ARF - צבעי חל האויר האוסטרלי

מוטת כנף: 147.00

מנועים: 45-53

כני גלגלים SCALE

PC-9 PILATUS 90-120 ARF - צבעי חל האויר האוסטרלי

מוטת כנף: 206.00

מנועים: 91-120

כני גלגלים : 3 כני גלגלים מתקפלים (כלולים בקיט), כני גלגלים SCALE

כולל מדפים מורכבים ומותקנים

 

PC-9 PILATUS 45-53 ARF - צבעי חל האויר השווצרי

מוטת כנף: 147.00

מנועים: 45-53

כני גלגלים SCALE

PC-9 PILATUS 91-120 ARF - צבעי חל האויר השווצרי

מוטת כנף: 206.00

מנועים: 91-120

כני גלגלים : 3 כני גלגלים מתקפלים (כלולים בקיט), כני גלגלים SCALE

כולל מדפים מורכבים ומותקנים

 

HARWARD 2 45-53 ARF - צבעי חל האויר הקנדי

מוטת כנף: 147.00

מנועים: 45-53

כני גלגלים SCALE

HARWARD 2 91-120 ARF - צבעי חל האויר הקנדי

מוטת כנף: 206.00

מנועים: 91-120

כני גלגלים : 3 כני גלגלים מתקפלים (כלולים בקיט), כני גלגלים SCALE

כולל מדפים מורכבים ומותקנים

TEXAN 2 45-53 ARF - צבעי חל האויר האמריקאי

מוטת כנף: 147.00

מנועים: 45-53

כני גלגלים SCALE

 

TEXAN 2 91-120 ARF - צבעי חל האויר האמריקאי

מוטת כנף: 206.00

מנועים: 91-120

כני גלגלים : 3 כני גלגלים מתקפלים (כלולים בקיט), כני גלגלים SCALE

כולל מדפים מורכבים ומותקנים

 

T-34 MENTOR 40 ARF - דגם חדש וברמת טיסה ואיכות גבוהה יותר כולל כנף טרפזית

מוטת כנף: 160.00

מנועים: 45-53

כני גלגלים SCALE

TOCANO 45-61 ARF

מוטת כנף: 147.00

מנועים: 45-61

כני גלגלים SCALE